Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ


ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Η επιχείρηση ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε., δραστηριοποιείται στον χώρο του service και της εμπορίας των αγροτικών μηχανημάτων τα τελευταία 33 χρόνια και είναι μία οικογενειακή επιχείρηση.

Ξεκίνησε από τον πατέρα μας, ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, το 1984 σε ένα μικρό υπόγειο κατάστημα , επί της Λ. Παπαναστασίου 55 και έπειτα το 2000 μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητο χώρο επί της Μελετίου Πηγά 53Α όπου και στεγάζεται μέχρι και σήμερα.